190330 Svinjska vas P2495 13:39:19

Še enkrat gor mimo samostana, le da se sedaj ustaviva že na prvi četrtini poti. Parkirava in po strmem travniku (čez ograjo za ovce) v zgornji travnik. Pod gozdom se ustaviva.

Alenka fotka in pomaga postaviti. Potegnem in speljem.

Lepo me vzdigne, še nekaj metrov naberem, pa kar drži, tako da se spet zapeljem daleč nad ravnino skoraj do potoka.

Zoranov drugi let

Spet naberem in v LCja, ki že čaka ob cesti.