190919 Blato P2651 14:58:23

En izvoz AC naprej in pri Trebnjem ven in malo ogledov (koruza, preveč vetra…), na koncu najdeva tole pobočje v kotanji pri vasi Blato.

Na vrh pod gozd ob skromnem vinogradu kjer piha znosno, so pa tudi občasni konkretni sunki (in veliko šumenja zadaj v krošnjah) . Postavi Erzo in jaz nad njim in potegne.

Pa ga sunek vetra odnese po startu v desno in mu padalo obesi v vinograd na prekle. Nekatere so prav visoke in kar nekaj časa porabiva, da snameva padalo. Očistiva še trsje in vitice in listje (žal brez grozdja v padalu) in potem ponovi in lepo odleti med dvema vrstama fižolovk v levo čez koruzno strnišče skoraj do lokalnega golf placa (povsem zaresnega).

Jaz potegnem malo za njim in me lepo vzame močan veter, pa tišči v levo ob gozdu, da komaj speljem mimo dol čez fižolovke na koruzno strnišče.

Zoranov let

Ob golf placu in obnovljenem nekdanjem vaškem izviru pospraviva in proti LJU.