200316 Srednja vas-Sv.Križ P2844 14:22:58

Nad vasjo je griček s skrito cervico Sv.Križa.

Zapeljem se gor prav do cerkvice. Lepo travnato pobočje, vendar ne vidim, da bi prišel čez smreke v dolino.

Potegnem, lepo speljem in se zapeljem v desno nad travnata pobočja in pristanem za kmetijo.

Zoranov četrti letek