200409 Vnanjarje-Tomaž P2879 12:28:27

Še naprej gor po strmi cesti do naslednjih travnikov, na vrhu posejanih z vikendi. Piha lepo gor (kar nek SZ – termika), le pobočje se spušča bolj v levo od smeri vetra.

Postavim, dvignem malo poševno na pobočje, speljem, ko se teren malo spusti in se z malo slaloma med/nad sadnim drevjem zapeljem na travnik spodaj, kjer me spusti na travnato bulo,

Zoranov tretji let

čeprav bi se dalo s kakšnim dodatnim metrom višine zapeljati še vsaj 100-200m dalje v desno, saj se pobočje še spušča (med krave).