211121 Kižlovka P3355 11:59:02

Še en dan megla do podna z močno inverzijo in močnim JZ višje (?). Čakam, da bi sonček meglo raztopil, pa spet nič.

S kolovoza komaj razločiš start, s starta komaj vidim LCja. Vetrčka manj kot včeraj, tako da počakam, da dahne gor in potegnem naprej. In me takoj vzame in lepo drži, visoko nad dolino še daleč čez kolovoz.

Zoranova vsakodnevna terapija (Rook 2 ML) s stare lokacije

Mokroti pri nabiranju ne uidem, stlačim robo v LCja, potem pa začne prosevati sonce skozi belino in se še nekaj časa martinčkam na vedno bolj osončenem travniku.