200211 Senožeče P2802 16:11:37

Erzo pripelje LCja naokoli nazaj pod grič ob stari cesti (kjer bi bil dosti bolj enostaven dostop), se naloživa in v smer Razdrtega.

Kakšen km naprej na desno zaparkirava in na vrh tega travnika, ki je dosti bolj strm (kot oni prej). Piha lepo gor in postavim prvi.

Potegnem in lepo odletim na ravnico spodaj.

Zoranov letek

Erzo se pripravlja

Potem pa odleti še on.

Erzov letek

Zbaševa robo v LCja in naprej mimo Razdrtega po stari cesti. Erzo potegne iz rokava naslednji položen travnik pred vasico Mala Brda, kjer pa piha kar močan Z.

Postavi med 380kV in 400kV daljnovoda, dvigne hrbtno in tišči v veter, da ga odlepi od tal.

Erzov tretji prvenstveni letek

Jaz tudi poskusiti nočem na tem položnem pobočju.

Naprej proti vasici Slavinje in od zadaj skozi vas za naslednji grič.

Ta je žal obrnjen proti SZ, piha pa tu skoraj J (v bistvu od zadaj). Erzo spet zaklinja naravo in v neki skoraj nuli zalaufa in spelje v dolinico spodaj.

Erzov četrti prvenstveni letek

Sam malo čakam, pa kar ves čas diha od zadaj. Potem zalaufam kot nor, preskakujem terasasti začetek in me celo dvigne v zrak, da se na spodnji stopnici zataknem, zaružim naprej na rilec in se zarijem v zemljo…

Še enkrat grem(va) gor, pa niti uspešno dvigniti ne morem več Rooka, saj konstantno piha od zadaj…