200304 Spodnje Brezovo P2833 13:26:35

Tu sem včeraj začel in končal v plohi. Ko danes parkiram, pa se kaže celo že rahel sonček skozi goste oblake. Čisto slučajno sem na koncu zapeljal še sem, saj bi SV moral tu pihati točno v hrbet. Pa ni nobenega vetra, občasno celo dahne malo gor po (res položnem) pobočju od Z.

Raztegnem in odlaufam kot nor in me vzame in sem tik nad tlemi, da sedem na tla v travo pred blatom zoranega polja.

Zoranov let