220720 Kižlovka P3691 07:54:43

Še en dan v jutranjem hladu in rosi.

S kolovoza počez čez travnik in po levi strani na staro lokacijo. Postavim v hladu na sončku in se hrbtno vpnem. Le hladen zrak čutim v tilnik v siceršnjem popolnem miru.

Potegnem, po obratu me lepo vzame in po putru do kolovoza (še vedno generalno JV, V, spodaj jutranja LJU sonda kaže inverzijo do 800).

Zoranova vsakodnevna terapija (Rook 2 ML) s Stare lokacije

Leave a Reply